Hoşgeldiniz  

DÜNYA BANKASI SATILIK İŞYERİ…

admin | 27 Mart 2017 | İhaleler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manşet, Manşet Üst

Dünya Bankası Kalıcı Konutları Satılık İşyeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Gündoğdu, Dünya Bankası Kalıcı Konutları’nda bulunan dört işyerini satışa çıkarttı.

40.000 TL’YE SATILIK…

Kocaeli Büyükşehir, İzmit Malta Mahallesi,  Dünya Bankası Kalıcı Konutları içinde bulunan alışveriş merkezinde dört işyerini satışa çıkarttı.  Tanesini 40.000 TL’den satışa çıkan işyerleri ikinci katta bulunmakta. Geçici teminat olarak 1.200 TL olarak belirlendi.

İHALE 5 NİSAN 2017 TARİHİNDE

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 5 Nisan 2017 tarihinde, açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır.

İHALENİN TAM METNİ


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK İŞYERLERİ:

İLÇE MAHALLE ADA P. ARSA PAYI K
AT
İŞ
NO
MUHAM BEDEL GEÇİCİ TEM İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İzmit Gündoğdu 555 1 1/54 2 37 40.000 TL 1.200TL 05,04,2017 10:30
2 İzmit Gündoğdu 555 1 1/54 2 38 40.000 TL 1.200TL 05,04,2017 10:33
3 İzmit Gündoğdu 555 1 1/54 2 42 40.000 TL 1.200TL 05,04,2017 10:36
4 İzmit Gündoğdu 555 1 1/54 2 43 40.000 TL 1.200TL 05,04,2017 10:39
5 Çayırova Şekerpınar 304 1 1/61 Z 13 50.000 TL 1.500TL 05,04,2017 10:42

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 4. İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak),
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti
 2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 4. İhale şartnamesi ve ihale şartnamesi bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak),
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
 7. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

 • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,5784
EURO 4,0113
BIST 95.147
ALTIN 144,5362

EMLAK DANIŞMANLARI ARANIYOR

© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle