Hoşgeldiniz  

KENT KONUT AŞ O ARSAYI 41 MİLYON TL’YE SATIYOR

admin | 07 Kasım 2016 | Kent Konut AŞ., Manşet, Manşet Üst

yahya-kaptan-satilik-arsa-site

İmarı 8 kattan, 11 kata çıkan o arsa satışta

Özel sektöre Kocaeli’nin tamamında en fazla dört kat imar veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan kuruluşlara yetmeyen 8 kat imarı bir günde 11 kat yaptı ve İzmit’in en değerli arsasını 41.650.000TL’den başlamak kaydıyla da alelacele satışa çıktı.

KENT KONUT SATIYOR

Yahya Kaptan’ın hemen yanı başında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Kent Konut’a ait 4964 ada, 6 parselde bulunan 13.167 m² arsa geçtiğimiz günlerde 8 kat imardan 11 kata çıkarılmıştı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan o arsa şimdi de satışa.

UCUZA SATIŞA ÇIKIYOR..!

Yaklaşık 13.000 m² arsa KDV dahil 41 milyon TL’den satışa çıkarılan bu değerli arsanın m² birim fiyatı 3.126 TL olarak karşımıza çıkmakta. İddia ediyoruz ki, bu fiyat oldukça düşük. Normal değerleri en az m² fiyatı 5.000 TL olmalıydı. Neye göre bu fiyat belirlendi merak ediyoruz?

UMARIZ, PİS KOKULAR ÇIKMAZ!

Bu değerli arazi 16 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 11:00’de kapalı teklif usulüyle satılacak. Bu arsayı kim satın alacak şimdiden merak ediyoruz. Yıllardır atıl duran arsa, bu kadar kısa sürede imarı arttırıldı ve satışa hazırlandı. Umarız, bu satışın arkasından pis kokularda çıkmaz…


SATIŞ İLANIN TAM METNİ

KENT KONUT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. Maddeleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile arsa satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin

a) Adı : Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.
a) Adresi : Körfez Mah. Hafız Binbaşı Cad. Yunus Emre Kültür Merkezi Kat:2 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0262 331 07 03 – 0262 321 85 31

2. İşin Adı, Tanımı ve Niteliği : Mülkiyeti Kent Konut İnşaat San. ve Tic.A.Ş.’ye ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmetali Paşa Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen ticaret alanı imarlı arsa vasıflı taşınmazın satışı.

Satışı Yapılacak Taşınmaz

S.No Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Tahmin Edilen (Muhammen) Bedeli (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Şartname Satış Bedeli (TL)
1 G23B25C4B 4964 6 13167,14 35.300.000,00 1.059.000,00 16.11.2016 11:00 1000,00

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası

4. Şartname Satış Bedeli ve Yeri : Şartname İdarede bedelsiz görülebilir ve 1000,00–TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Kent Konut İnş San. ve Tic. A.Ş. / Teknik İşler Müdürlüğü-Planlama İhale ve Hakediş adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler :

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Gerçek Kişilerden;

a) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği, yabancı istekliler için pasaport sureti

b) Kanuni ikametgah,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak, tebligat için şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı,

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

g) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

i) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

j) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur.

k) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

Tüzel Kişilerden;

a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (faaliyet belgesi),

b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Ticaret Sicili Gazetesi, (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri)

e) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak, tebligat için şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

i) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

j) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

k) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur.

l) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

6. Diğer Hususlar

a) İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıptekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar – Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş adresine ulaşması şarttır).

b) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin onay işlemi şartnamesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

c) İhaleye teklif verecek isteklilerce belgelerin tamamının aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

d) Vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedeli (KDV dahil) peşin olarak ödenecektir.

e) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma turlarına katılım için zorunludur.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,5621
EURO 4,0061
BIST 96.400
ALTIN 144,3980

EMLAK DANIŞMANLARI ARANIYOR

© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle