Hoşgeldiniz  

DEFTERDARLIKTAN SATILIK VE KİRALIK

admin | 06 Nisan 2017 | İhaleler, Manşet, Manşet Üst

Kocaeli Defterdarlığı iki taşınmazını satıyor ve kiralıyor

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Ve Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından bir satılık, diğeri kiralık olmak üzere iki gayrimenkulünü Açık Teklif Usulü ile ihale edecek.

SATILIK, CEDİT MAHALLESİ’NDE…

Satışa konu olan mülk, İzmit Cedit Mahallesi 433 ada, 10 parselde bulunmakta. Toplam 5.691 m2 alana sahip.  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanı + Park + Yol (Kadastro Parseli) olarak gözükmekte olan alan, Kent Konut ile Dünya Bankası kalıcı Konutları arasında kalmakta. Tahmini satış bedeli 1.140.000 TL, geçici teminat 285.000 TL olarak belirlendi.

KİRALIK ŞEKERPINAR’DA…

Defterdarlığın ihale edeceği diğer taşınmaz, Kocaeli-Çayırova-Şekerpınar Mahallesi 418 Ada 55 Parsel üzerinde bulunan 19.603 m2’lik arsa. İmar durumu, lojistik antrepo alanı olarak görünen arsa 5 yıllık yapılacak. Tahmini kira bedeli olarak da 1.293.800 TL belirlendi.

İHALE, 20 NİSAN 2017 TARİHİNDE

Hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralaması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve belirtilen tahmini bedel üzerinden 20 Nisan 2017 tarihinde, Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

 

 

İlçe Mahalle Ada Parsel İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
(m²)
İzmit Cedit 433 10 5.691 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı + Park + Yol (Kadastro Parseli) 1.140.000 285.000 11:15
Çayırova Şekerpınar 418 55 19.603 Lojistik antrepo alanı olarak kullanılmak üzere kiralama. / 5 (Beş) yıl 1.293.800 388.140 15:45

İHALE ŞARTLARI

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralaması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri belgesi (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),
c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Satışı yapılacak 1. sıradaki taşınmaz boştur. Kiralaması yapılacak 2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 adet tek katlı yapı mevcut olup, söz konusu bina kiralamaya konu değildir. Hazineye ait olmayan söz konusu yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü veya Komisyonlara ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Ortak katılım halinde Komisyona 2017 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.
8- Satılacak taşınmazın, ihale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 ‘ü peşin, kalanı ise en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitle de ödenebilir. Satılacak taşınmaz KDV, vergi, resim ve harçtan müstesna olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,5784
EURO 4,0113
BIST 95.147
ALTIN 144,5362

EMLAK DANIŞMANLARI ARANIYOR

© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle