Hoşgeldiniz  

KOCAELİ SGK’DAN SATILIK…

admin | 15 Şubat 2017 | İhaleler, Manşet, Manşet Üst, Satılık

SGK’dan SATILIK
D-100’e Cephe gayrimenkul

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tapu kaydında; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mah. 618 ada, 5 nolu parselde bulunan gayrimenkulü açık artırma suretiyle satışını yapacak

42 EVLER, D-100 CEPHE

Gayrimenkul, 348 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde, tek katlı bina bulunmakta. Lokasyon olarak oldukça değerli olan gayrimenkul, eski adı 42 Evler, yeni adı Körfez Mahallesi’nde, İstanbul-Ankara Karayolu D-100’e cephe. Ticari imara sahip olan mülk, orta vadede de prim yapması beklenen bölge içinde kalmakta.

MÜLKÜN SATIŞ BEDELİ 262.200 TL

Mülkün arsa değeri 191.400 TL, içinde bulunan binanın değeri 70.800 TL, toplamda da 262.200 TL değer biçildi. Satış, 01.03.2017 günü, saat 10.30-10.40’de, SGK İzmit Merkez Müdürlüğü 5. Kat Körfez Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacak.

 

GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLAN TAM METNİ


GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi
DOSYA NO: 2003/289 TAKİP Satılmasına karar verilen gayrimenkulun,
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, İzmit İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Körfez Mah. 618 ada,5 nolu parsel üzerinde kayıtlı, 348,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, bir katlı bina nitelikli tam hisseli taşınmazdır. ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Kocaeli İli, İzmit İlçesi Tapu Müdürlüğünde, Körfez Mah. 618 ada,5 nolu parsel üzerinde kayıtlı, 348,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, bir katlı bina nitelikli tam hisseli taşınmazdır. İmar Durumu 1/1000 Uygulama imar planında, bahse konu parsel ticaret T3 kullanımında ayrık nizam 2 katlı 12,50 m lik imar yoluna cepheli olduğu görülmektedir. Taşınmazın üzerinde tek katlı mesken olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Yapı inşaat alanı 150 m2,yapı sınıfı 3A olarak belirlenmiştir. Çevresinde aynı özelliklere sahip meskenler bulunmaktadır. Elektrik, su, yol gibi belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın tapusu mevcuttur. Parsel üzerindeki yapı ruhsatsızdır.
GAYRİMENKULUN DEĞERİ
Taşınmazın fiyatı emsal araştırması ve değerlendirmesi sunucunda 550 TL m2 olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa değeri: 348 m2 x 550,00 .-TL = 191.400,00.-TL
Konutun Değeri: 150 m2x 590,00.-TLm2(l-0,20)yıpranma payı = 70.800,00.-TL
Taşınmazın Toplam değer: = 262.200,00.-TL
Toplam değer: 262.200,00.-TL muhammen bedelle (%7,5 teminat 19.665,00.-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI: 1-1.artırma 01.03.2017 günü, saat 10.30-10.40’de,SGK İzmit Merkez Müdürlüğü 5. Kat Körfez Toplantı Salonunda yapılacak ve muhammen bedelinin (Cumhuriyet Mah. Karayolu Sok.No:35 İZMİT) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve yapılacak masrafları da karşılaması şarttır. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla,08.03.2017 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada teklif edilen bedelin rayiç bedelin %40’ını bulması şartıyla (takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürühnezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 teminat tutarının 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüz icra satış servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulun rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
8- Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile satışa çıkarılır. Bu artırmada ilgililere her hangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arsındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre SGK İzmit Merkez Müdürlüğünce tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK İzmit Merkez Müdürlüğü İcra Satış servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililere ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
11- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2003/289 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

KOCAELİ EMLAK 507 992 21 50

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 5,4794
EURO 6,2186
BIST 89.999,90
ALTIN 214,4373
© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy

Reklamı Gizle
Reklamı Gizle
escort ümraniye ümraniye escort bayan escort göztepe kadıköy escort escort kadıköy escort ataşehir escort bayan