Hoşgeldiniz  

KÖRFEZ BELEDİYESİ’NDEN SATILIK TAŞINMAZ…

admin | 19 Nisan 2017 | İhaleler, Körfez, Körfez Belediyesi, Manşet, Manşet Üst, Satılık, Son Dakika

Belediye, Değerli Taşınmazını Satıyor

Mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan, toplam 30.736 m² sanayi imarlı, içinde binası da olan çok değerli gayrimenkulü satışa çıkardı.

TAHMİNİ BEDEL 84.524.000 TL

Körfez Barboras Mahallesi sınırları içinde kalan 2567 ADA, 1 PARSEL de bulunan 30 dönümlük taşınmazın tahmini satış bedeli 84.524.000 TL olarak belirlenmiş. 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10:00 da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerden de geçici teminat olarak 2.535.720 TL talep edilecek.

İHALE METNİ

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İLANI

İlçe/Mah. Ada / Parsel Alanı (m2) Arsa Payı Niteliği Tahmini Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
KÖRFEZ/
BARBAROS
2567/1 30,736 TAM Motorlu Toplu Birlik Binası 84,524,000 2,535,720 26/04/2017 10:00

Satılacak Taşınmaz: Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Barbaros Mahallesi, 30.736,00 m2 yüzölçümlü uygulama imar planlarında SANAYİ alanı olarak düzenlenmiş olan 2567 ada 1 parsel sayılı motorlu toplu birlik binası nitelikli arsadır.
Geçici teminatın ödenmesinde:
a) Nakit olarak
b) Bankaların vereceği onaylı Kesin ve Süresiz teminat mektubu,
3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye Katılacak istekliler aşağıdaki evrakı hazırlayacaklardır:
A-İÇ ZARF:
A-1-İsteklinin ihale için teklif mektubu.
B-DIŞ ZARF:
GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır)
Dosya Bedeli Makbuzu ( İhale Şartname bedeline ait makbuz ) Dosya Bedeli Makbuzu ( İhale Şartname bedeline ait makbuz )
İkametgâh İkametgâh
Nüfus cüzdan sureti Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi ( içinde bulunulan yıl tarihli )
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi ( Yetki Belgesi )
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
Yabancı İstekliler için Türkiye’ de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye’ de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı)
Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı veya Noter tastikli)
Ticari Sicil Gazete

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 25/04/2017 Salı günü , saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.İhale şartnamesi 15.000,00 TL( On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhaleyi alan alıcı, ihale kesin bedelini tebligatın kendisine tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Karar pulu , damga vergisi bedeli ile birlikte ihale bedelinin % 50’sini ödemek zorundadır. Geriye kalan %50’lik kısım da, altı eşit taksitte ödenecektir. Alıcının tüm borcu kapandıktan sonra tapu devri yapılacaktır.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,5784
EURO 4,0113
BIST 95.147
ALTIN 144,5362

EMLAK DANIŞMANLARI ARANIYOR

© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle