Hoşgeldiniz  

BAŞİSKELE BELEDİYESİ İHALEYLE KAFETERYA KİRALIYOR

admin | 10 Ocak 2018 | Manşet, Manşet Üst

Kullar Semt Meydanı Kafeterya Kiraya Verilecek

Mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan Kullar Semt Meydanı Kafeterya aylık 1.900 TL + KDV muammen bedelle beş yıl süreyle kiraya verilecek. 22 Ocak 2018 tarihi, saat 10:30 886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. maddeleri ve devamına göre açık teklif usulü ile ihale düzenlenecek.

İHALE METNİ

 

TAŞINMAZ

ADRES/MEVKİİ KAT YAKLAŞIK KAPALI ALAN
(M2)
AYLIK MUAMMEN KİRA
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİH
VE SAATİ
Kullar Semt Meydanı Kafeterya Mehmetağa Mah. Alsancak Cad. ZEMİN 335 m² 1900,00-TL + KDV 3.800,00-TL 22.01.2018

Saat:10:30

1.KAT 50.00 m² + TERAS

1- İHALENİN TARİHİ SAATİ VE YAPILACAĞI YER:
İhale 22.01.2018 Pazartesi Günü Yukarıdaki tabloda belirtilen saatte Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ )encümen huzurunda yapılacaktır.
2- İHALEYE AİT TEMİNAT BEDELİ (GEÇİCİ TEMİNAT)
Geçici teminat bedeli olarak Kabul edilecek değerler:
a) Tedavüldeki Türk Parası. İhalelere ait nakit geçici teminat bedelleri ihale günü saat ihale saatine kadar belediyemize yatırılabilecektir.
b) Katılım gösterilecek olan ihale ile ilgili kiralamaya ait süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu.
3 – İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
a) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,
I. Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
II. İmza beyannamesi (Noterden)
III. Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname
IV. İkametgah belgesi
V. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur evrağı.
VI. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;
I. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
II. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
III. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:
a) Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine teslim edilecektir. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
b) İç zarfta, işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin açık adresi,
c) Dış Zarfta; İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 3. maddede istenilen belgeler, özel şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak.
5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetiminden görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığında belediyemizden temin edilebilir.
7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesi uyarınca ilan olunur.

Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

DOLPHİN KİRALIK OFİS

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,7941
EURO 4,5567
BIST $14.198
ALTIN 161,5459
© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle