Hoşgeldiniz  

Seka Kampı Mesire Alanı Büfe ve Çay Bahçesi Kiralık…

admin | 27 Aralık 2016 | İhaleler, Kiralık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manşet, Manşet Üst

BÜYÜKŞEHİR İKİ ADET MÜLKÜNÜ KİRAYA VERİYOR

Seka Kampı Mesire alanı içinde bulunan çay bahçesi ve büfe, Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki büfe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ocak 2017 tarihinde ihaleyle kiraya verilecek

SEKA KAMPI MESİRE ALANI KİRALAMA ŞARTLARI

Adres: Uzuntarla Mahallesi, Çam Konak Caddesi, No: 95, Seka Kampı Mesire Alanı İçi Kartepe/KOCAELİ Çay Bahçesi ve Büfe (Mevsimlik)
Kapalı Alan: 20,00 m2
Açık: 200,00 m2
Toplam: 220,00 m2
Süre: 01/05/2017 – 30/09/2019 2017 – 5,6,7,8 ve 9 uncu Aylar
2018 – 5,6,7,8 ve 9 uncu Aylar
2019 – 5,6,7,8 ve 9 uncu Aylar
3 (Üç) Yıl (Mevsimlik)
Muhammen Bedel Olarak Kullanılacak Aylık Kira Bedeli: 5.000,00 ¨ + % 18 K.D.V.
Toplam Muhammen Bedel: 75.000,00 ¨ + % 18 K.D.V.
Geçici Teminat Bedeli: 2.250,00 ¨ (Oran % 3)
Şartname Satış Bedeli: 2.250,00 ¨ (% 18 K.D.V. Dahil)
Teklif Zarfı Son Teslim Tarihi ve Saati: 03/01/2017 Salı Gününe ve Saat 10:00’a kadar
İhale Tarihi ve Saati: 03/01/2017 Salı Günü ve Saat: 10:00’da

SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ, NECMETTİN ERBAKAN YAYA ÜST GEÇİDİ ALTI BÜFE KİRALAMA ŞARTLARI

Adres:Körfez Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, Necmettin Erbakan Yaya Üst Geçidi Altı, Güney Tarafı İzmit/KOCAELİ
İş Yerinin Cinsi: Büfe
İş Yerinin Kullanım Alanı: Kapalı: 12,00 m2 Açık: 5,00 m2
Toplam: 17,00 m2
İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 20/01/2017 – 19/01/2020
İşin Süresi: 3 (Üç) Yıl
Muhammen Bedel Olarak Kullanılacak Aylık Kira Bedeli: 1.750,00 ¨ + % 18 K.D.V.
Toplam Muhammen Bedel: 63.000,00 ¨ + % 18 K.D.V.
Geçici Teminat Bedeli: 1.890,00 ¨ (Oran % 3)
Şartname Satış Bedeli: 2.250,00 ¨ (% 18 K.D.V. Dahil)
Teklif Zarfı Son Teslim Tarihi ve Saati: 03/01/2017 Salı Gününe ve Saat 11:00’a kadar
İhale Tarihi ve Saati: 03/01/2017 Salı Günü ve Saat: 11:00’da


İHALE İLANI

 1. İhaleleri Yapan İdare: Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ b )Telefon: 0 (262) 335 13 07-335 15 88 c) Faks Numarası: 0 (262) 335 55 40-335 41 86d) web/e-mail: www.beldeas.com / bilgi@beldeas.com

 1. İhalelerin Konusu ve Usulü: Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerlerinin, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü yapılacak ihaleler ile işletilmelerinin kiraya verilmesi işidir.
 2. İhalelerin Tarih ve Saatleri, Yeri: İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde; Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü; Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ adresinde ve Genel Müdürlük Ek Binası İhale Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Temin Edilebileceği Yer: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü) ; Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ
  5)İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri:Gerçek kişilerden;

  1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) b) İdareye borcu olmadığına ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) c) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra ve Takip Şube Müdürlüğü’nden alınacaktır) d) Geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) e) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve kira sözleşmesi tasarısı (her sayfasında okudum, anladım, kabul ediyorum ibaresi ile adı, soyadı ve ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır) f) Noter onaylı imza beyannamesi g) Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesi h) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi i)Muhtarlıklardan alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine ilişkin belge j) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak nüfus kayıt örneği belgesi k) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi l) Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belge m) Vergi Dairesi Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belge n) Adliyelerden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak adli sicil belgesi

  Tüzel kişilerden;

  1. İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) b) İdareye borcu olmadığına ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) c) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra ve Takip Şube Müdürlüğü’nden alınacaktır) d) Geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge (Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden alınacaktır) e) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve kira sözleşmesi tasarısı (her sayfasında okudum, anladım, kabul ediyorum ibaresi ile adı, soyadı ve ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır) f) Noter onaylı imza sirküleri g) Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesi h) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi i) İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınacak ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış faaliyet belgesi (İsteklinin Kocaeli İlinde faaliyet gösteren Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarına kayıtlı olmaları zorunludur) j) Ticaret Sicili Gazetesi (Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak İstekliye verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir) k) Vergi Levhası Fotokopisi l) Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belge m) Vergi Dairesi Müdürlüklerinden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin belge n)Adliyelerden veya internet üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak adli sicil belgesi (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır) o) Muhtarlıklardan alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerine ilişkin belge (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır) p) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak nüfus kayıt örneği (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır) q) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır)

  6)Diğer Hususlar

  1. Posta ile gönderilen teklif zarflarının da yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar; Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü); Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı No: 40 İzmit/KOCAELİ adresine ulaşması gerekmektedir. b) Son teklif verme tarih ve saatlerine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. c) İsteklinin imza yetkilisi bir temsilcisinin ihalede bulunması artırma turlarına katılım için zorunludur. d) İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 inci maddesi (1.a) bendi gereği ilan olunur.
Etiketler:

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

EN SON HABERLER

FACEBOOK Takip Edin

HAVA DURUMU


sonuclist
DOLAR 3,5773
EURO 4,0101
BIST 95.147
ALTIN 144,2831

EMLAK DANIŞMANLARI ARANIYOR

© 2014 Murat HAMZAOĞLU Tüm Hakları Saklıdır .
Yandex.Metrica
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle